เรียนออนไลน์ช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมผู้ปกครองสามารถที่จะให้บุตรหลานของท่านได้ศึกษาเรียนรู้ช่องทางออนไลน์ที่บ้านได้ตามเว็บไซต์นี้

www.dltv.ac.th