การเพาะเห็ดนางฟ้า

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดปากอ่าว

การเพาะเห็ดนางฟ้า

โดยคุณครูจิตรา ขวัญยืน  ผู้ดูแลโครงการ

ซึ่งทางโรงเรียนได้นำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายรอบ ๆ โรงเรียน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ที่ Google Drive