วันพระ

กิจกรรมวันพระ

(10 มิ.ย.62)

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ณ ห้องวิถีพุทธ

 

ดูภาพเพิ่มเติม   -----ที่  Google Drive