เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

- ระดับก่อนประถมศึกษา

- ระดับชั้นประถมุศึกษาปีที่ 1

มาสมัครเรียนกับเรามีสิทธิประโยชน์มากมาย