Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 ของโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 ของโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ

มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

และมีการจับของขวัญ

 

การแสดงของรักเรียนชั้นต่าง ๆ