Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home

นักเรียนรับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้

- รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นป.4-ป.6

-รองชนะเลิศอันดับ 1 การปั้นดินน้ำมัน

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-ป.6

- เข้าร่วมการแข่งขันซูดูกุและคณิตคิดเลขเร็ว

- รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นป.4-ป.6            -รองชนะเลิศอันดับ 1 การปั้นดินน้ำมัน

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-ป.6    - เข้าร่วมการแข่งขันซูดูกุและคณิตคิดเลขเร็ว