Get Adobe Flash player

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French Japanese Korean Malay
Home

การเรียนการสอนโดยใช้เลโก้ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3

การเรียนการสอนโดยใช้เลโก้ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3

นักเรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากการต่อเลโก้

ดูภาพคลิกที่นี่----